Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Поединечен приказ по општини PDF Печати Е-пошта

Презентираните податоци за секоја ЕЛС одделно вклучуваат:

- општи податоци за ЕЛС

- податоци за Советот на ЕЛС и неговиот состав

- доставени записници од одржаните седници на Советот на ЕЛС во периодот од декември 2010 до декември 2011 

- резултати од спроведената анализа на успешноста во употребата на стандардите за водење записници од седници на Советот на ЕЛС